Bến Tre tháng 3 – 2016

Không mang súng nên bắn bằng phone được mấy tấm.
Thành phố bến tre, tháng 3 năm 2016
[embpicasa id=”6290388844988871953″]
 

(268 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *