Khóa học Online

CNTT dành cho giáo viên

Khóa học nhằm cung cấp những kỹ năng, thủ thuật phục vụ công tác soạn giảng, tổ chức dạy học và hỗ trợ học sinh trong quá trình giảng dạy của giáo viên. Được giới thiệu và hướng dẫn nhiều phần mềm, công cụ ... read more