Nghe – Xem – Đọc

Someone Like You

I heard that you’re settled down That you found a girl and you’re married now I heard that your dreams came true Guess she gave you things I didn’t give to you Old friend, why are you so ... read more

Don't burn

“Đừng đốt vì trong nó đã có lửa” Dù bạn có rất bận rộn cũng nên dành 2 giờ để xem bộ phim này, không lãng phí thời gian đâu, thật đấy! read more