Chuyển đổi pdf sang word

Convert PDF to MS Word

Để chuyển đổi file PDF sang file Word (*.doc, *.docx) mà không cần cài đặt phần mềm ta có thể sử dụng các dịch vụ chuyển đổi trực tuyến như: http://www.pdfonline.com
 

(266 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *