CNTT dành cho giáo viên

Khóa học nhằm cung cấp những kỹ năng, thủ thuật phục vụ công tác soạn giảng, tổ chức dạy học và hỗ trợ học sinh trong quá trình giảng dạy của giáo viên. Được giới thiệu và hướng dẫn nhiều phần mềm, công cụ hỗ trợ quá trình dạy học từ khâu chuẩn bị bài, soạn giảng, đứng lớp – giảng dạy và hỗ trợ học sinh ngoài tiết học.

Lợi ích: Giúp thầy cô làm chủ công cụ hỗ trợ quá trình dạy học, tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa mọi công việc phục vụ quá trình dạy học.

Yêu cầu: Là giáo viên, có máy tính kết nối với internet

Đăng ký học tại đây:

(268 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *