Đêm mưa

Em thấy không mưa xong trời lại tạnh
Trăng dịu dàng lại e ấp bên mây
Làn sương mỏng xua tan trời oi bức
Gió vỗ về nâng giấc những chồi non

(268 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *