Tập huấn: Lập trình Scratch dành cho giáo viên

Theo định hướng cải cách giáo dục thì Khoa học máy tính sẽ được đưa vào trường học từ tiểu học đến THPT. Một trong những nội dung nhằm phát triển tư duy Khoa học máy tính đó chính là Lập trình sáng tạo thông qua ngôn ngữ lập trình trực quan Scratch.

Từ năm 2017 đến nay nội dung này đã được đưa vào thi chính thức trong hội thi Tin học trẻ toàn quốc ở khối tiểu học và THCS.

Khóa học được xây dựng với mong muốn giúp thầy cô giáo và cha mẹ học sinh tiếp cận sớm Lập trình sáng tạo để có thể giảng dạy cho học sinh và con em mình.

Đối tượng:

– Khóa học dành cho giáo viên từ tiểu học đến THPT hoặc phụ huynh học sinh từ tiểu học đến THPT.
– Khóa học thuộc lĩnh vực “học để dạy” về tư duy khoa học máy tính và lập trình sáng tạo;
– Người học là giáo viên hoặc PHHS có nhu cầu giảng dạy Lập trình sáng tạo cho học sinh hoặc con em mình. Phù hợp với giáo viên từ tiểu học đến THPT và phụ huyn học sinh, không yêu cầu phải có kiến thức và kỹ năng lập trình trước.

Lợi ích của người học:

– Lợi ích sau khóa học: Học viên không chỉ có kiến thức, kỹ năng lập trình sáng tạo cho riêng mình mà còn có thể tổ chức giảng dạy cho học sinh của mình. Học viên được tham gia cộng đồng Giáo viên lập trình sáng tạo và được hỗ trợ từ giảng viên.
– Đối với người học đang là giáo viên thì đây là cơ hội phát triển nghề nghiệp nếu tận dụng tốt kiến thức, kỹ năng từ khóa học vào công việc ở trường, có thể bồi dưỡng học sinh giỏi thi Tin học trẻ và các cuộc thi Sáng tạo khác.

Thông tin giảng viên:

– Chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft (Microsoft innovative educator expert)
– Chuyên gia huấn luyện giáo viên sáng tạo Microsoft (Microsoft innovative educator master trainer)
– Nhiều năm là thành viên Ban giám khảo cấp tỉnh các cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, cuộc thi Tin học trẻ, Nghiên cứu khoa học dành cho học sinh phổ thông.

Đăng ký học:

(268 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *