Lớp học không biên giới

Mô hình “Lớp học không biên giới” là một lớp học mà ở đó giáo viên có thể tổ chức cho học sinh tham quan, gặp gỡ, giao lưu với các lớp học, giáo viên và chuyên gia trên khắp thế giới thông qua chương trình có tên gọi “Skype in the Classroom” do Microsoft cung cấp miễn phí. Nói cách khác, Lớp học không biên giới là lớp học vượt qua 4 bức tường của lớp học truyền thống, là nơi mà giáo viên có thể mang cả thế giới vào lớp học của mình.

Học sinh khi được tham quan, giao lưu với các bạn bè cùng trang lứa ở những quốc gia khác sẽ có điều kiện để tìm hiểu, mở mang hiểu biết về văn hóa nước bạn đồng thời hình thành động lực mạnh mẽ để trau dồi ngoại ngữ – những tố chất cần thiết để trở thành công dân toàn cầu trong tương lai.

Xem thêm chi tiết tại đây: https://sway.office.com/i0eMAw8KkhSs268W

(268 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *