Những bàn tay thắp lửa

Một chút nắng gió tháng ba – tháng của tuổi trẻ khát khao cống hiến, khát vọng thành công – tháng để những người trẻ khẳng định và hướng đến cộng đồng. Đăng album này để ghi dấu tháng ba 2016 được trở lại với Đoàn, được cháy cùng nắng gió đại ngàn, để biết mình còn sức thắp lửa cùng anh em.

[embpicasa id=”6270729236058273969″]

(268 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *