Nỗi lòng…

Vứt hết những xô bồ, phiền muộn đười thường, thả hồn theo những nốt trầm bổng du dương… chiếu lòng mình một chút cũng tốt!

(266 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *