Quang Trung – Mùa xuân đại thắng

Tác phẩm dainganxanh đạo diễn và tổ chức tập luyện nhân kỷ niệm 10 năm ngày sinh CQT đây

(266 Posts)

One thought on “Quang Trung – Mùa xuân đại thắng

  1. Tuan Nguyen

    Tay nghể của đồng chí lên cao dữ rồi đó nghe ! Tuy nhiên cần “Think out of the box” đi… Đội hình đội ngũ hoài… cũng chán đó. Đổi mới đê,,,

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *