Tập huấn: Soạn giảng bằng iSpring Suite

Tập huấn Soạn giảng bằng phần mềm iSpring Suite (bản Việt hóa)
Dành cho giáo viên các cấp học, giáo viên tham gia các cuộc thi soạn bài giảng điện tử E-Learning các cấp.

Yêu cầu: Biết sử dụng PowerPoint ở mức cơ bản trở lên. Có máy tính kết nối Internet

Nội dung:

Hiểu các khái niệm cơ bản về e-learning và bài giảng theo chuẩn e-learning.
Thủ thuật và kỹ năng soạn giảng bằng PowerPoint
Cài đặt phần mềm công cụ hỗ trợ soạn giảng (V-iSpring Suite)
Thực hành từng bước để xây dựng bài giảng và trình chiếu.

Mục tiêu cam kết:

Được cung cấp gói Việt hóa iSpring miễn phí;

Học viên có thể tự cài đặt và sử dụng iSpring Suite bản gốc và bản Việt hóa;

Làm chủ và tự tạo được bài giảng theo chuẩn E-Learning.

Đăng ký tại đây:

(268 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *