The best coin ever spent …

Thèm cả nhà mình được đứng trong đám đông như này …

Clip này là một trích đoạn của Symphony No.9 của Beethoven (Ode to joy) được biểu diễn theo fong cách flashmob.

(266 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *