Thiết kế & quản trị website (phổ thông)

Khóa học thiết kế và quản trị website phổ thông giúp người học có thể xây dựng và quản trị website cho cá nhân, cơ quan tổ chức chỉ trong một khóa học.

Nội dung khóa học

  • Hiểu các khái niệm cơ bản về web và lập trình web.
  • Cài đặt môi trường máy chủ web
  • Cài đặt mã nguồn website
  • Cài đặt phần mềm công cụ phục vụ lập trình và chỉnh sửa web
  • Quản trị, chỉnh sửa, trình bày lại giao diện web.

Hình thức học: Học online, có kiểm tra đánh giá quá trình thực hành để đảm bảo học viên hoàn thành khóa học.

Sau khóa học này học viên hoàn toàn có thể tự cài đặt và quản trị website giống như http:/hocdeday.com .

Đăng ký học tại đây:

(268 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *