Thiếu lâm Long Phi

Vài tấm ảnh cùng thầy và các huynh đệ môn phái Thiếu lâm Long Phi.
[embpicasa id=”6213483447057403313″]

(266 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *