Tập huấn: Trích dẫn tài liệu và trình bày luận văn

Khóa tập huấn online trình bày báo cáo khoa học, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Giúp học viên tiết kiệm thời gian và cắt bỏ sự bận tâm về việc trình bày văn bản khi làm báo cáo khoa học, luận văn, khóa luận tốt nghiệp.

Hướng dẫn cách trình bày một báo cáo khoa học, luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp theo đúng định dạng của Cơ sở đào tạo.

Sau khóa học học viên có thể

  • Tạo mục lục, Danh mục bảng biểu, hình ảnh, số trang một cách tự động.
  • Sử dụng phần mềm trích dẫn tài liệu tự động (Học viên có thể chọn một trong các phần mềm trích dẫn sau Endnote, Medeley, Zotero).
  • Định dạng, in ấn luận văn, khóa luận tốt nghiệp bản toàn văn (A4) và bản tóm tắt (A5).
  • Xuất tài liệu dưới định dạng pdf có đầy đủ mục lục, chỉ mục (file gửi thư viện).
  • Xây dựng Slide báo cáo.

Hình thức học tập

Học online theo tiến độ và thời gian tự chọn của học viên;

Hướng dẫn thực hành từng bước có kiểm tra đánh giá để hỗ trợ học viên hoàn thành khóa học.

Đăng ký học tại đây:

 

(268 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *